InIn organiseert webinar over Algoritmeregister

22 februari 2024 | 11:00 – 12:00 uur

Algoritmes worden in verschillende systemen of producten toegepast en de ontwikkeling van geavanceerde algoritmes zet zich in een snel tempo voort. Het gebruik van deze techniek biedt overheidsorganisaties zichtbare voordelen bij de verwerking van data en de uitvoering van overheidstaken. Voor overheden betekent het gebruik van een algoritme niet alleen tijdwinst, maar kan deze techniek bijvoorbeeld ook toekomstige resultaten voorspellen. Waar aan de ene kant voordelen te behalen zijn, laat de andere kant ook risico’s zien.

Webinar Algoritmeregister - InIn

De besluitvorming op basis van algoritmen, kunnen voor personen of bedrijven schadelijk zijn. Daarom wil de overheid meer transparantie in algoritmes en deze centraal laten registreren. Vanaf dit jaar moeten door de overheid gebruikte algoritmes die een hoog risico met zich meebrengen, bij de overheid geregistreerd worden in het algoritmeregister.

Aan de slag met het algoritmeregister

In februari organiseert InIn een webinar over algoritmes en het algoritmeregister. “Wij merken dat in de praktijk het register de nodige voorbereidingen vraagt van organisaties en we met regelmaat vragen krijgen hierover. “Onze werkwijze biedt je handvatten voor de aanpak van identificatie naar registratiemethode én het actueel houden van gebruikte algoritmes”, zegt oprichter Jet Smits over de webinar. De inhoud en het programma zijn geheel afgestemd op de informatiebehoefte van medewerkers van overheidsorganisaties.

Dit webinar heeft plaatsgevonden, je kunt je niet meer aanmelden hiervoor. 

Menu