Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van InIn. Gevestigd aan Julianaplein 33 te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81178921.

Wij begrijpen data en zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. In deze verklaring leggen wij aan je uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en verklaart hoe wij met jouw persoonlijke informatie omgaan. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn – en daarvoor behouden wij ons het recht – dat wij wijzigingen aanbrengen in dit privacy- en cookiebeleid. Op deze pagina kun je altijd het actuele privacy- en cookiebeleid vinden. (Huidige versie: 12 mei 2021).

Welke data verzamelen wij?

Bij het plaatsen van een contactverzoek op onze website zal wellicht worden gevraagd om je naam, e-mailadres en eventueel de naam van je bedrijf of het bedrijf waarvoor je werkt.

Indien je onze website bezoekt maar geen account of contactgegevens achterlaat, kunnen wij toch informatie van je verzamelen. Dit betreft algemene data zoals welke browser je gebruikt, je IP-adres, welk besturingssysteem je gebruikt en welke pagina’s je hebt bezocht op onze website.

Wat doen wij met de data die wij hebben verzameld?

Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Doordat wij jouw persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer hebben, kunnen wij contact met je opnemen.
  • Wij kunnen jouw data gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet.
  • Ter verbetering van onze dienstverlening. Wij gebruiken jouw persoonlijke informatie om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookies

Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij basis technische informatie zoals via welke website je bij ons bent gekomen. Deze informatie is geanonimiseerd en dus niet naar jou persoonlijk te herleiden. 

Wanneer je de cookies accepteert door handmatig de cookies aan te zetten middels de aangeboden knop wanneer je de website bezoekt, zal de bezoekersdata niet meer worden geanonimiseerd en wél tot jou persoonlijk herleid kunnen worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologieën.

Wil je geen cookies? Je kunt ze altijd van je schijf te verwijderen. Daarnaast kun je ze gemakkelijk uitschakelen via je browser. Bovendien kan je zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren en of je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je hiervoor graag naar de instellingen van je browser voor de voorkeursinstellingen van cookies.

N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruikmaakt van meerdere devices, dien je deze handeling voor ieder device te herhalen. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken, of dat je van bepaalde onderdelen van onze website geen gebruik kunt maken.

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van InIn. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. InIn is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. InIn raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door InIn zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De ‘bewerkers’ handelen onder verantwoordelijkheid van InIn.

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als InIn op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Wij begrijpen dat jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen deze data beschermen in lijn met onze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen.

Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens tussen jou en deze website over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Tevens kunt je een overzicht bij ons opvragen en vragen deze te wijzigen of verwijderen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Je kunt onze contactgegevens hieronder vinden.

Menu