Datagedreven werken helpt gemeente en burgers

Advanced Analytics
Data Strategie
Datagedreven Werken

Gemeente Huizen heeft meer inzicht in data en financiën

‘Help ons meer inzicht en grip te krijgen op de financiën en ontwikkelingen in het sociaal domein.’ Met deze vraag klopte de gemeente Huizen in 2021 aan bij dataspecialist InIn. Veel gemeenten hebben al enkele jaren te maken met forse tekorten op het sociaal domein. “In 2020 stond mijn afdeling voor de uitdaging om alle stakeholders binnen de gemeente inzicht te bieden waar die tekorten voorkwamen en waarom,” vertelt Koen Buikema, coördinator Bedrijfsvoering sociaal domein. “Met realtime inzicht kun je strategische plannen en beleid konden opstellen voor de toekomst.” Nu, nog geen twee jaar later, kunnen we zeggen dat dit doel bereikt is.

Gemeente Huizen - Cases InIn Advies

Datagedreven maatwerkoplossing

Datagedreven werken: de missie van Koen Buikema en zijn afdeling. Hiermee ontstaat al bijna vanzelf stuurinformatie, die de basis vormt voor de te formuleren uitdagingen, mogelijkheden en wensen. Als gemeente houden we graag zelf de regie. Een ‘one size fits all’ oplossing maakte geen deel uit van onze visie op datagedreven werken.

Samen met dataspecialisten van InIn startte de gemeente Huizen een ‘reis op maat’ naar een datagedreven organisatie. En die reis bleek heel concreet. Zo bleek het vorige kant-en-klare dashboard enorm onderhoudsgevoelig, gebruiksonvriendelijk en niet toekomstbestendig. Koen Buikema: “Het resultaat van dit project was voor ons een eyeopener. De data-indeling is nu veel logischer en het systeem is veel gebruiksvriendelijker.”

‘Tweeduizend inwoners hebben binnen twee dagen hun energietoeslag ontvangen, voorheen kostte dat drie tot vier maanden’ – Koen Buikema, coördinator Bedrijfsvoering sociaal domein, gemeente Huizen

Virtuele medewerker

Ook Robotic Process Automation (RPA), ofwel een ‘virtuele medewerker’ die op bestaande applicaties en systemen taken kan uitvoeren, maakte onderdeel uit van de samenwerking met InIn. De implementatie van RPA verlichtte de lasten van de huidige medewerkers en ontbrak de noodzaak om meer nieuwe medewerkers aan te nemen. Maar vooral de burger heeft hier profijt van:  tweeduizend inwoners ontvingen al binnen twee dagen hun energietoeslag. Voorheen kostte ons dat drie tot vier maanden. Ook de toewijzing voor het kinderarmoede budget werd al binnen een week ontvangen. Inmiddels heeft de gemeente Huizen binnen het sociaal domein zo’n twintig ‘robotjes lopen’.

Een andere bijvangst van dit traject bij de gemeente Huizen, is het zichtbaar maken van burgers die hulp nodig hebben maar hier niet om vragen. Nu de gemeente datagedreven werkt, is bijvoorbeeld zichtbaar dat slechts 30% van de mensen uit een bepaalde buurt energietoeslag aanvraagt. Met deze data kan de gemeente gericht handelen en burgers goed informeren.

‘Een beleidsvoornemen was een beleidsvoornemen; pas achteraf wist je of het voornemen goed uitpakte of niet. Dat is nu anders.’ – Koen Buikema, coördinator Bedrijfsvoering sociaal domein, gemeente Huizen

Datatechnologie voor andere domeinen

De gemeente Huizen is enthousiast over de mogelijkheden van datagedreven werken. “Het heeft ons nu al enorm veel inzichten opgeleverd. En we gaan door. We kijken nu of we datatechnologie ook in andere domeinen kunnen doorvoeren: denk aan woningbouw of veiligheid. Op deze manier kunnen we als gemeenten bovendien veel integraler werken. We willen dit ook weer samen met InIn realiseren.. Het zijn plezierige vakidioten die gericht zijn op de inhoud en niet op sales. Precies wat wij willen en nodig hebben!”

Hoe kunnen we jou helpen?

Menu