Een nieuw dataplatform, ontwikkeld met InIn

Azure Dataplatform
Data Strategie
Datagedreven Werken
Product Ownership

Flevoland pakt de grote maatschappelijke opgaven aan

De provincie Flevoland kent vier grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, landelijk gebied, de energietransitie en digitale transformatie. Een nieuw dataplatform moet een belangrijke rol spelen in de aanpak daarvan. InIn ondersteunt op het technische vlak, waarbij we de menselijke factoren niet uit het oog verliezen.

Provinciehuis Flevoland - Inin

Integraal en datagedreven

Rigina Christiaans, CIO en Opgave Manager Data Gedreven Werken bij de Provincie Flevoland: “Die grote maatschappelijke opgaven en hun onderlinge samenhang schreeuwen om een integrale en datagedreven aanpak. Als je op plek A iets bouwt, heeft dat immers consequenties voor mobiliteit of stikstof op plek B of C. De sectorale aanpak van vroeger voldoet niet meer. Door beschikbare data slim te combineren, kun je tot nieuwe inzichten komen. Dat doen we met het dataplatform dat we samen met de data science consultants van InIn hebben ontwikkeld. InIn vervulde tijdens dit project de rol van product owner van het platform.”

Het nieuwe dataplatform brengt de hele informatieketen voor alle processen bij elkaar.

Een landingsplatform als verzamelplaats

Naast de ontwikkeling en bouw van het dataplatform voor de provincie hielp InIn bij de omschakeling naar een datagedreven organisatie. Door provinciemedewerkers uit te leggen wat er mogelijk is met het platform, welke tools beschikbaar zijn en wat er moet gebeuren binnen de organisatie om het effectief te gebruiken.

Het dataplatform van de provincie Flevoland is straks het landingsplatform van alle data: van management informatiedata tot geodata. Maar ook open data van bijvoorbeeld het CBS of de Gemeentelijke Basisadministratie worden via het nieuwe platform binnengehaald en verwerkt. Daarnaast wordt het opgavegericht werken ondersteund door het creatie van een managementinformatie dashboard. De data worden dan gebruikt om de bedrijfsvoering efficiënter te organiseren.

Ondersteuning provinciale ruimtelijke visie 

Een praktisch voorbeeld waar het dataplatform nu al zijn nut bewijst, is de ruimtelijke visie van de provincie Flevoland. Die wordt from scratch opgezet waarbij het dataplatform een faciliterende rol speelt. Voordeel is dat de visie in de toekomst heel gemakkelijk kan worden aangepast of gewijzigd, zonder alle gegevens opnieuw in te voeren. “Bovendien kunnen straks ook een water- of bossenstrategie worden gemaakt in perfecte samenhang met de ruimtelijke visie. En, kunnen we met de federatieve Flevolandse data-infrastructuur de ruimtelijke visie snel een eenvoudig delen met de verschillende gemeenten en het waterschap. Zo beschikken die over de juiste en meest actuele data voor hun gebiedsontwikkeling. Ze borduren voort op de data die wij al hebben verzameld en ontsloten.”

De digitale transformatie bestaat natuurlijk uit technologie, maar is grotendeels mensenwerk. Dan heb je een partner nodig die dit begrijpt. En die vonden wij in de samenwerking met InIn – Rigina Christiaans, CIO Provincie Flevoland

Digitale transformatie is niet alleen technologie

Niet iedere gemeente in Flevoland is digitaal al even ver en niet iedere medewerker van de provincie is even digivaardig. Toch maakt dat het werk van Christiaans niet per se moeilijker. De digitale transformatie bestaat volgens de CIO voor 20% uit technologie en is voor de resterende 80% mensenwerk. “Technologie moet worden ingezet om mensen beter te laten samenwerken. En je snapt pas als je het ziet. Door mensen mee te nemen in het proces en ze te laten zien wat je aan het doen bent, gaan ze de juiste vragen stellen. Een dataplatform alleen is abstract. Maar wanneer we mensen bijvoorbeeld onze net ontwikkelde digital twin laten zien, gaat er een lampje branden. ININ ondersteunt ons heel goed in het betrekken van medewerkers en andere betrokkenen. Samen ontwikkelen we prototypes waarmee we op een laagdrempelige manier inzichtelijk kunnen maken wat bepaalde keuzes in de ene opgave betekenen voor een andere. Ik merk dat het daardoor heel erg gaat leven onder medewerkers.”

Beleidsscenario’s visualiseren met Digitale Twin

De grootste uitdaging is misschien wel het up-to-date houden van de enorme berg data die straks beschikbaar is via het platform. Christiaans wil dat ondervangen met de door haar en InIn ontwikkelde voor Flevoland een nieuwe datastrategie, passend bij een veranderende overheid bewegend van  een document gedreven naar een datagedreven organisatie.

Een onderdeel van de digitale strategie van Flevoland is ook het ontwikkelen van een digital twin van de provincie. Toegevoegde waarde van zo’n digitaal model is dat je driedimensionaal kunt visualiseren. “Een bossenstrategie op een platte kaart tonen is toch wat anders dan in 3D. Zowel voor bestuurders als voor bewoners kun je gemakkelijk verschillende beleidsscenario’s visualiseren. Dat helpt bij het nemen van de juiste beslissingen.”

Een digital twin kan daarnaast veel betekenen voor participatie van provinciebewoners. “Iemand kan direct zien wat een nieuwbouwplan betekent voor zijn eigen uitzicht of de zoninval op zijn balkon,” legt Christiaans uit. “Tegelijkertijd maakt het een overheid transparanter en toegankelijker. Ook daarin speelt het dataplatform een belangrijke rol.”

Met dit dataplatform voorkomen we dat we het wiel elke keer opnieuw uitvinden – Rigina Christiaan, CIO Provincie Flevoland

Ondersteuning van medewerkers

Bij de ontwikkeling en bouw van een nieuw dataplatform bieden we ondersteuning bij de omschakeling naar een datagedreven organisatie. We leggen provinciemedewerkers uit wat er mogelijk is met het platform, welke tools zij tot hun beschikking hebben en de veranderingen in de organisatie om optimaal gebruik te maken van de voordelen van datagedreven werken.

Hoe kunnen we jou helpen?

Menu