InIn ontwikkelt een Master Artificial Intelligence

Samen met 12 hogescholen in het hele land

Bedrijven en organisaties maken steeds meer gebruik van data science. Met waardevolle inzichten vanuit data worden organisaties geholpen bij het maken van beslissingen die de business vooruithelpen. De snelle ontwikkelingen op het gebied van data science vragen om hoogopgeleide professionals die wetenschappelijke inzichten weten te vertalen en in te zetten voor concrete vraagstukken.

InIn was kwartiermaker bij het tot stand brengen van een samenwerking tussen 12 hogescholen in Nederland. Gezamenlijk is een masterprofiel ontwikkeld. Een bestuurlijke opdracht die InIn op het lijf is geschreven. “Wij werken graag samen met pas afgestudeerde collega’s. Met hen gaan we het verschil maken! Nu werken we dus ook vóór studenten. Door samen met het onderwijs een Master Artifical Intelligence te ontwikkelen blijven onderwijs en praktijk ook in een snel ontwikkelende maatschappij op elkaar aansluiten”, vertelt Jet.

Masterprofiel

Als onafhankelijke partij en expert op het gebied van datascience gaf InIn bij 12 verschillende hogescholen workshops. Daaruit is samen met docenten en lectoraten een masterprofiel ontwikkeld. Het vakkenpakket van deze master is zo samengesteld dat deze toekomstbestendig is. Jet verteld: “We hebben niet alleen gekeken naar wat nu relevant is op het gebied van data science, maar ook in de toekomst. Daarnaast is een vorm van samenwerking tot stand gekomen waarbij hogescholen krachten bundelen en er meer eenduidigheid richting de markt ontstaat.” Hogescholen blijven samenwerken, er zijn cross-sectorale verbindingen ontstaan en het delen van best-practices wordt gestimuleerd. Zo kunnen hogescholen samen blijven inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Jet – “Vanuit onze ervaring met het implementeren van data science in organisaties en ons gevoel voor bedrijfsvoering weet InIn als geen ander wat de translator-rol behelst”

De beste translators in AI

Artificial Intelligence is bij uitstek het middel om snelle ontwikkelingen het hoofd te bieden. Succesvol implementeren van Artificial Intelligence vraagt niet alleen datawetenschappers, maar ook vertalers – “translators”. Zij helpen organisaties meerwaarde te halen uit het toepassen van Artificial Intelligence door een brug te slaan tussen technische expertise en gevoel voor bedrijfsvoering. “Vanuit onze ervaring met het implementeren van data science in organisaties en ons gevoel voor bedrijfsvoering weet InIn als geen ander wat de translator-rol behelst”, vertelt Jet. Het masterprofiel is zo opgezet, dat het de beste translators in AI opleidt.

Menu