Innoveren met je bestaande data

Gemeente Amersfoort heeft grip

Gemeente Amersfoort (Afdeling Samen Leven, WMO/Jeugdwet) heeft alles in huis om volledig informatiegestuurd aan de slag te gaan. Toch liepen de kosten binnen het sociaal domein af en toe hoger op dan nodig en was de datakwaliteit nog niet op het gewenste niveau. Met InIn aan tafel heeft de gemeente inzicht in de specifieke informatiebehoeften binnen de organisatie. Met onze oplossingen voor continue monitoring van geldstromen en een verbeterde datakwaliteit heeft Gemeente Amersfoort de cijfers onder controle.

Project Gemeente Amersfoort

Informatiegestuurd werken: de beste oplossing voor elke situatie

Ons datateam komt snel in actie. We zorgen altijd dat we spot-on aansluiten bij de organisatie. Wij vinden dat iedereen in het team data moet kunnen begrijpen en ermee moet kunnen werken. InIn kijkt naar de gebruiker. We installeren precies wat er nodig is. Zo garanderen we de beste oplossing voor elke situatie. Ook voor de gemeente Amersfoort.

Dankzij onze consultants, analisten en dashboards op maat kan de gemeente goed geïnformeerde en afgewogen keuzes maken. En nieuwe kansen blijven zien.

De gemeente kan aan de slag: met onze dashboards voor slimme monitoring en een optimaal UX-design zorgen we dat de afdelingsmanager én de rest van de medewerkers keuzes maken die gebaseerd zijn op feiten. Wat er mogelijk wordt als je je data helder in kaart hebt? Process mining maakt je zorgpaden inzichtelijker. Prognosemodellen worden geautomatiseerd met behulp van machine learning. Kwartaalrapportages worden voorzien van verdiepende analyses. Door een slim gebruik van je data maak je betere en snellere beslissingen. En dát zie je terug onder de streep.

Optimale rapportages, heldere cijfers, lagere kosten!

Dat je met slim inzicht in data snel de eerste cijfers boven tafel hebt, weten de (beleids)medewerkers van de gemeente nu ook. Onze datawetenschappers, data-engineers en projectleiders zetten alles in werking om de datakwaliteit binnen de gemeente te verbeteren. Met InIn als partner komt Gemeente Amersfoort tot nieuwe inzichten en worden processen gemanaged op basis van logisch vormgegeven overlegstructuren en een overzichtelijke procesbewaking. Kwartaalrapportages zijn geoptimaliseerd, resultaten kunnen eenvoudiger worden geduid, inkoopmodellen zijn geharmoniseerd én er is inzicht voor alle medewerkers binnen de organisatie. Zo blijft de gemeente anticiperen en bijsturen. Die cijfers? Amersfoort heeft niet alleen grip; keer op keer ziet de gemeente nieuwe kansen voor efficiëntere processen en lagere kosten.

Nieuwsgierig geworden?

Menu