Hogere winst, lagere voorraden, meer concurrentiekracht

Snel resultaat bij Smicon

Smicon heeft als commerciële organisatie sectorspecifieke behoeften. Als wereldwijde leverancier voor food recycling-machines zit de constante druk voor Smicon in efficiëntie, bevoorrading, slimme KPI’s en concurrentiekracht. Met InIn rekent Smicon op de juiste informatiestromen en logisch geprogrammeerde functionaliteiten om strategisch te kunnen sturen op basis van de cijfers. InIn zorgt voor een empowered MT dat zélf de kracht van data herkent. De beste resultaten. Altijd. Oók in de profitsector.

Project Smicon

Vooroplopen door inzicht; Smicon versnelt

Dankzij de afdelings- en organisatiedoelen die we per jaar samen met het MT van Smicon formuleerden, ligt de focus op een resultaatgerichte werkwijze. Waar er eerst vooral gestuurd werd op de werkvloer, heeft Smicon met InIn een organisatieverandering teweeg gebracht waardoor afdelingsmanagers hun waardevolle data nu écht kunnen verzilveren. Met doelgerichte KPI’s worden effecten continu gemeten en wordt er op basis van nieuwe, betrouwbare inzichten nu beter gemanaged. De dataspecialisten van InIn zorgen dat Smicon cijfers en inzichten kan inzetten in de dagelijkse werkzaamheden, zodat alle medewerkers in het bedrijf slimmer en sneller kunnen werken.

Met alle informatie helder in kaart kan Smicon vooruit. Er worden nu op feiten gebaseerde keuzes gemaakt.

Smicon wil voorop blijven lopen. Daar weten onze datahelden wel raad mee. Concurrentievoordeel behaal je door marges te vergroten, kosten te verlagen en door in te zetten op efficiëntie. Een kostbare en grote magazijnvoorraad? Dat kan je dan precies niét gebruiken. InIn kijkt goed naar wat er speelt in het bedrijf én naar wat de directe behoefte is. We zorgen voor ontwikkelkracht, nieuwe inzichten en ja, óók voor bijvoorbeeld die snellere doorlooptijd in het magazijn!

Resultaatgericht werken? Smicon maakt de juiste keuzes

Met meer en beter inzicht in data vergroot je de concurrentiekracht. Hoe? Op basis van (opgeruimde) gegevens maak je betere analyses, waardoor je ook die magazijnvoorraden aanscherpt. Met de aanwezige data bij Smicon krijgen het managementteam en de rest van de medewerkers inzicht wat de benodigde minimale bevoorrading is, welke oude voorraad kan worden verkocht of afgeschreven en wat de hardlopers in het assortiment zijn. Zo worden Smicon’s processen sneller. En de concurrentiekracht groter.

Inzicht geeft rust om betere keuzes te maken. En het zorgt voor een grotere winstmarge. Voor het MT van Smicon maken we niet alleen doelstellingen, we zorgen ook nog eens voor concrete haalbaarheid. Meer inzicht in data? Dat betekent concretere KPI’s, duidelijkere doelen en uiteindelijk meer winstgevendheid voor Smicon – dankzij onze datahelden.

Hulp nodig?

Menu